Σύνθετη μονάδα βαφής επίπλων και άλλων ξύλινων αντικειμένων. Αποκαλείται και θάλαμος υπερπιέσεως.

Αποτελείται από:

  • Στον πρωτεύοντα θάλαμο (βαφείο)
  • τον βοηθητικό θάλαμο (στεγνωτήριο)
  • τον καταρράκτη βαφής
  • το φίλτρο οροφής
  • τον αερολέβητα (συνήθως πετρελαίου)
  • το υπερφίλτρο το οποίο τοποθετείται προ του αερολέβητα, ώστε ο εισερχόμενος αέρας να είναι απολύτως καθαρός.